Grøn profil på din ejendom med sedumtag

I løbet af de seneste år er det blevet mere og mere udbredt, at byggerier i byen skal have en grøn profil. I takt med, at danskerne er blevet mere miljøbevidste, har fænomener som affaldssortering og grønne tage vundet indpas, selv i de større byer, hvor beboere og foreninger har indset behovet for åndehuller, som kan aflaste miljøet fra den store belastning i form af såvel et klima, som forandrer sig, som den stigende luftforurening.

Grønne tage med sedum – en del af strategisk klimatilpasning

Ud over det, at man for eksempel kan sørge for grøn beplantning på offentlige områder, plante buske og så græs på gårdarealer i foreninger, oprette offentligt tilgængelige nyttehaver og forsyne torve og andre offentlige pladser med blomsterkummer og højbede, er det også muligt at søge tilladelse til grønne tage i byområder. Grønne tage er det miljørigtige alternativ, når du ønsker at begrænse skader fra kraftigt regnfald, isolere dit tag optimalt og samtidig bidrage til en miljømæssigt bæredygtig profil i byen.

Til beplantning af tage anvendes planter fra planteslægten sedum. Sedum planter er utroligt hårdføre væsener – planter fra sedum-slægten (også kaldet stenurt) vokser fortrinsvis på den nordlige halvkugle, og stortrives på steder, hvor megen anden vegetation må opgive ævred – for eksempel på klippesider, hvor der er småt med næring i den sparsomme jord, og hvor planten er udsat for voldsomme vejrlig, bagende sol og silende regn – helt uden beskyttelse. Sedumplanter er sukkulenter, og har deres styrke i de tykke blade og kraftige rodnet, som er eminent til at opbevare regnvand. Og netop derfor er sedum planterne særdeles velegnede til grønne tage.

I en klimatilpasningsmæssig sammenhæng udgør sedumplanterne en vigtig agent, når de anvendes til beplantning af tage. De aflaster nemlig tagrender, nedløbsrør og kloaksystemet i tilfælde af voldsomme regnskyl, idet de lagrer vandet i rødder og blade – faktisk kan sedum optage op imod 80% af den vandmængde, det bliver udsat for. På den måde undgår du overløb i kloakkerne. Sedum har dertil prima temperaturregulerende egenskaber. Om vinteren virker sedum som varmeisolerende, så varmen fra bygningen ikke forsvinder op igennem taget – og om sommeren vil solens varme få vandet, som er indeholdt i planter og rodnet, til at fordampe, så taget køles ned.

Buus AG – din professionelle anlægsgartner med speciale i grønne tage

Hvis du er blevet tændt på idéen om at anlægge et sedumtag, kan du med fordel kontakte Buus Anlægsgartner via hjemmesiden buus-ag.dk, og høre mere om sedumtage.

Astrid Pedersen